Prof. dr hab. Adam Zając Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Trener koszykówki
Specjalista w zakresie teorii treningu sportowego, przygotowania motorycznego, kształtowania siły i mocy mięśniowej.

Przebieg kariery naukowej:
• 1992 – doktorat Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
• 2003 – otrzymanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
• 2010 – otrzymanie stopnia naukowego profesora
• Od 2012 Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Original Papers Published in English only (JCR)
1. Adam Zajac, Stanisław Poprzecki, Adam Maszczyk, Miłosz Czuba, Małgorzata Michalczyk and Grzegorz Zydek. The Effects of a Ketogenic Diet on Exercise Metabolism and Physical Performance in Off-Road Cyclists. Nutrients 2014, 6, 2493-2508. (IF=3.27).
2. Żebrowska A., Waśkiewicz Z, Zając A., Gąsior Z., Galbo H., Langfort J. IGF-1 response to arm exercise with eccentric and concentric muscle contractions in resistance-trained athletes with left ventricular hypertrophy. Int J Sports Med. 2013, 34(2):116-22. (IF=2.433).
3. Zając A., Poprzęcki S., Żebrowska A., Woska S., Chalimoniuk M., Langfort J. Arginine/ornithine supplementation increases GH and IGF-1 serum levels after heavy resistance exercise in strength trained athletes. Journal of Strength & Conditioning Research (2010) – ((IF=1,39).
4. Zajac A, Chalimoniuk M, Maszczyk A, Gołaś A, Langfort J. Central and Peripheral Fatigue During Resistance Exercise – A Critical Review. J Hum Kinet. 2015; 30: 159-69.
5. Michalczyk M., Czuba M., Zydek G., Zając A., Langfort J. Dietary recommendations for cyclists during Altitude training. Nutrients 2016, 8, 1-16.(IF =3.55).

Monografie:
1. Tudor Bompa, Adam Zając, Zbigniew Waśkiewicz, Jan Chmura. Przygotowanie Sprawnościowe w Zespołowych Grach Sportowych. AWF Katowice 2013. (Physical conditioning for team sport games).
2. Adam Zając, Michał Wilk, Stanisław Poprzęcki, Bogdan Bacik. Współczesny trening siły mięśniowej. AWF Katowice 2009.
3. Adam Zając, Michał Wilk, Stanisław Poprzęcki, Bogdan Bacik, Remigiusz Rzepka, Kazimierz Mikołajec, Karina Nowak. Współczesny trening siły mięśniowej. Wydanie drugie uzupełnione. AWF Katowice 2010.
4. Stanislaw Poprzecki, Adam Zając, Józef Langfort. Metabolic effects of vitamin C at rest and during exercise in Vitamin C, Nutrition, Side Effects and Supplements. Nova Science Publishers, Inc. 2011.