dr inż. Piotr Kaczka

– Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Dyrektor ds. Naukowych i Produktów Leczniczych Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Trener kulturystyki klasy II.
Specjalista w zakresie żywienia i suplementacji

Przebieg kariery naukowej:
• 2010 – 2011: Warszawski Uniwersytet Medyczny; Kierunek: Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych.
• 2005 – 2010 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Rozprawa doktorska: “The domain 4 of subunit of Escherichia coli RNA polymerase in trifluoroethanol aqueous solution – three dimensional structure and its dynamics”. Dr n. biol. w zakresie biofizyki
• 2000 – 2005 SGGW w Warszawie, Międzywydziałowe Stadium Biotechnologii, Mgr inż. Biotechnologii
• Od 2010 r. pracownik Olimp Laboratories Sp. z o.o., od 2017 r. na stanowisku Dyrektora ds. Naukowych i Produktów Leczniczych. Wcześniej obejmował stanowiska Specjalisty, Starszego Specjalisty, Kierownika Działu Badań i Rozwoju Sportu oraz Dyrektora ds. Naukowych i Innowacji.

Najważniejsze publikacje międzynarodowe:
• Kaczka P, Winiewska M, Zhukov I, Rempoła B, Bolewska K, Łoziński T, Ejchart A, Poznańska A, Wierzchowski KL, Poznański J. The TFE-induced transient native-like structure of the intrinsically disordered ó₄⁷⁰ domain of Escherichia coli RNA polymerase. Eur Biophys J. 2014 Dec;43(12):581-94.
• Kaczka P, Polkowska-Nowakowska A, Bolewska K, Zhukov I, Poznański J, Wierzchowski KL. Backbone dynamics of TFE-induced native-like fold of region 4 of Escherichia coli RNA polymerase sigma70 subunit. Proteins. 2010 Feb 15;78(3):754-68.
• Kaczka P., Tomaszewski W. Effective supplementation in modern professional sport. Polish Journal of Sports Medicine 2012; 28(1):1-14