dr hab. Paweł Cięszczyk

– pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Specjalista w zakresie genetyki sportowej. Kierownik laboratorium genetycznego realizującego badania z zakresu genetyki sportowej.

Przebieg kariery naukowej:
• doktor nauk o kulturze fizycznej – 2007
• doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej – 2013

Najważniejsze publikacje międzynarodowe:
• Nature Communications. Large-scale GWAS identifies multiple loci for hand grip strength providing biological insights into muscular fitness. 2017; 8:9625
• Journal of Human Kinetics. Does the MTHFR A1298C Polymorphism Modulate the Cardiorespiratory Response to Training? 2016.54,131-140
• Journal of Strength and Conditioning Research. Effect of BDKRB2 gene -9/+9 polymorphism on training improvements in competitive swimmers. 2016; 30(3)/665–671.
• BMC Genomics. ACTN3 R577X and ACE I/D gene variants influence performance in elite sprinters: a multi-cohort study2016. 17:285
• PLOS ONE. No Evidence of a Common DNA Variant Profile Specific to World Class Endurance Athletes. 2016. DOI: 10.1371/journal.pone.0147330